Sanatoria w Busku Zdroju

sanatorium

Społeczeństwo w Polsce podobnie, jak ludność we wszystkich krajach świata składa się z różnych grup wiekowych. W niektórych krajach przeważają ludzie młodzi. Jednak w naszym kraju jest coraz więcej osób starszych, choć może nie tyle co w Niemczech, bo tam przeważa starzejące się pokolenie. Ludność, a zwłaszcza starsza wraz z wiekiem coraz częściej narzeka na stan swojego zdrowia.

Ratując swoje zdrowie poddaje się leczeniu szpitalnemu lub domowemu, albo wyjeżdża do sanatorium, które jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego. W sanatorium w leczeniu chorób wykorzystuje się walory wód mineralnych i wód termalnych, sole mineralne, różne minerały, borowinę oraz inne walory naturalne i przyrodnicze. Każde sanatorium jest położone w miejscowości uzdrowiskowej, gdzie panuje odpowiedni klimat do leczenia ludzi chorych. Jednym z najbardziej popularnych miejsc uzdrowiskowych w Polsce jest Busko Zdrój.

To miasto posiadające rangę miasta uzdrowiskowego leży w województwie świętokrzyskim. Busko Zdrój to miasto wielowiekowe, bo znane już w dwunastym wieku. Dziś miasto słynie z sanatoriów i innych miejsc uzdrowiskowych. Tu przykładem może być Hotel Bristol. Jest to luksusowe uzdrowisko, gdzie przeprowadzane są nowoczesne i tradycyjne zabiegi mające na celu leczenia dolegliwości kuracjuszy. W uzdrowisku tym wykorzystuje się najnowocześniejszą aparaturę mającą poprawić jakość życia pacjentów, jak i korzysta się z bogactw naturalnych.

Najważniejsze jest, aby kuracjusze znaleźli się w wykwalifikowanych rękach, a takich specjalistów w sanatoriach i uzdrowiskach w Busku Zdroju nie brakuje. Wykwalifikowani lekarze reumatolodzy i rehabilitanci są w stanie pomóc nie jednemu. Najpierw przeprowadzany jest wywiad i badanie, w celu ustalenia jak najlepszych metod leczenia pacjenta. Do miasta od dawna przybywają kuracjusze z Polski i innych krajów. Intensywna rozbudowa uzdrowiska nastąpiła w latach międzywojennych. Jednak potem druga wojna światowa zmusiła do zaprzestania rozwoju. Lecz po wojnie w mieście na nowo zaczęły powstawać i działać uzdrowiska.

Obecnie strefa uzdrowiskowa położona jest głównie w południowej części miasta. Baza sanatoryjna składająca się z kilkunastu obiektów i umieszczona jest na terenie parku. Uzdrowisko jednorazowo może przyjąć ponad 2 tysiące kuracjuszy. Rocznie wykonywanych jest ponad 1,5 miliona zabiegów. Każdego roku powstają też nowe sanatoria, co daje możliwość przyjmowania jeszcze większej liczby pacjentów. Modernizuje się też istniejące obiekty, aby były bardziej komfortowe dla kuracjuszy.